GIM. Gebieds Informatie Model, database gestuurd

GIM. Gebieds Informatie Model

Gebieds Informatie Model

GIM, DATABASE GESTUURD INFORMATIEMODEL

GIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van de bebouwde omgeving. Door de integratie van sensor informatie binnen het GIM-model is er veel meer informatie te verkrijgen op het gebied van de beveiliging.

U wilt als parkmanager, gebiedsbeheerder of eigenaar de juiste beslissing nemen over uw gebied. Dit is lastig wanneer u niet beschikt over de juiste informatie. En dat is hard nodig wanneer u bijvoorbeeld voor een aanbesteding informatie nodig heeft. Of u wilt weten hoe het staat met verhardingen, erfgrenzen of beveiligingssensoren.

Een paar voorbeelden betreffende de dienstverlening op een bedrijvenpark:

  • Waar lopen de leidingen?
  • Waar is de erfgrens van het kadaster?
  • Wat hoort bij het collectief?
  • Waar staat de beplanting, gras e.d.?
  • Waar bevinden zich de verhardingen; rijbanen autoverkeer, fietspaden, trottoir e.d.?
  • Waar staan camera’s? Schil 1 (collectief) t/m Schil 4 (op terrein ondernemer)

Inventarisatie; inzicht in de bebouwde omgeving

Een inventarisatie voor het juist vaststellen van de bebouwde omgeving met alle informatie die relevant is voor een juiste beslissing. Hierdoor krijgt u een scherp inzicht in alle belangrijke aspecten,

Informatiebeheer; controle over gebiedsinformatie

Voor een complete controle over uw gebiedsinformatie en een oplossing voor uw informatiebeheer om alle belangrijke gegevens over uw vastgoedportefeuille centraal op te slaan en te beheren, heeft Smartsensing de oplossing. Wij hebben ervaring met het inventariseren, beheren en onderhouden van gebiedsinformatie.

Beheersystemen voor gebiedsinformatie moeten aan een aantal eisen voldoen. Het moet toegankelijk zijn voor personen die direct bij het beheer betrokken zijn en vanaf verschillende vestiging toegang moeten hebben in dezelfde, actuele gegevens. Ook rechtenbeheer is belangrijk er moet complete controle zijn over wie er toegang heeft tot welke informatie. En tot slot moet het systeem ook veilig, begrijpelijk en betrouwbaar zijn.

Allerlei sensoren geven diverse informatie af. Er wordt een correlatie gelegd van de verschillende informatie bronnen hierdoor maakt Smartsensing onzichtbare informatie zichtbaar.

Onmisbare informatie en een fantastische tool voor parkmanagers en de besturen van bijvoorbeeld bedrijvenparken.
De basis voor het succes van GIM gerelateerd ontwerpen en werken is uiteraard samenwerking!

Hoe gedraagt bijvoorbeeld een bedrijventerrein zich? Of een winkelcentrum? Lees hier uitgebreide informatie en uitleg over de toepassingen op een bedrijventerrein.
U kunt ook contact met ons opnemen.