BIM. Bouw Informatie Model, database gestuurd

BIM. Bouw Informatie Model

informatie model

Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines. Hierdoor kan de informatie eenduidig worden uitgewisseld. Een BIM-model kan als primaire informatiedrager dienen om informatie efficiënter en effectiever te borgen en hergebruiken.

Building Information Modelling

BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeeld bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Door de integratie van de sensor informatie binnen het BIM-model is er veel meer informatie te verkrijgen op het gebied van de beveiliging.

Inventarisatie; inzicht in uw vastgoed

U kunt een inventarisatie voor het juist vaststellen van de omvang van uw vastgoedportefeuille maken. Hierdoor krijgt u een scherp inzicht in alle belangrijke aspecten van uw vastgoedportefeuille, van de oppervlakte en de conditie tot de duurzaamheidsprestaties van uw panden.

Informatiebeheer; controle over vastgoedinformatie

Voor een complete controle over uw vastgoedinformatie en een oplossing voor uw informatiebeheer om alle belangrijke gegevens over uw vastgoedportefeuille centraal op te slaan en te beheren heeft Smartsensing de oplossing. Wij hebben ervaring met het inventariseren, beheren en onderhouden van vastgoedinformatie. Of het nu gaat om het digitaliseren van uw tekeningenarchief, het samenstellen van gebouwdossiers of het implementeren van BIM, wij geven u een helder inzicht in uw vitale vastgoedinformatie.

Ook moet deze informatie aan een aantal eisen voldoen. Het moet toegankelijk zijn voor personen vanaf verschillende locaties, die direct bij uw vastgoedbeheer betrokken zijn en iedereen moet toegang hebben tot dezelfde, actuele gegevens. Ook rechtenbeheer is belangrijk, er moet complete controle zijn over wie er toegang heeft tot welke informatie. En tot slot moet het systeem ook veilig, begrijpelijk en betrouwbaar zijn.

Tijdens de levenscyclus van een gebouw verandert er veel. Bouwkundige en technische elementen verouderen en worden vervangen, ruimten worden opnieuw ingedeeld, certificaten verlopen en worden vernieuwd. Zolang u geen actueel inzicht heeft in de ontwikkeling van uw vastgoed kunt u geen effectieve beslissingen nemen. En voor dat inzicht heeft u een goede oplossing voor informatiebeheer nodig.

Veranderingen in uw vastgoedportefeuille moeten goed worden gedocumenteerd. Een centraal informatiebeheersysteem maakt het aanzienlijk eenvoudiger om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Informatiemanagement biedt meerdere voordelen. Het stelt u in staat om voor ieder pand in uw portefeuille een compleet gebouwdossier aan te leggen. Door hier alle nieuwe informatie bij te houden bewaart u het overzicht, zonder dat u steeds opnieuw moet inventariseren.

Onze specialismes binnen informatiebeheer:

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Bouwwerk informatiemodel (BIM)
  • Tekeningen beheer
  • Gebouwdossier

BIM

Hoe gedraagt bijvoorbeeld een sportschool? Of een zorgcentrum?
U kunt contact met ons opnemen als u meer wilt weten.